Các loại thuốc hiếm

Bạn biết gì về hoa bách hợp tác dụng chữa bệnh trong đông y

Lilium thuộc họ Bạch huệ (Hành Tỏi) – Liliaceae cho rất nhiều loai hoa đẹp, thứong thấy nhất là các loài Loa ken còn gọi hoa Lys (LUium longiflorum) vói rất nhiều giống lai tạo, đuọc trồng nhiều ỞĐà Lạt, lam hoa cắt cánh bán trên thị trubng… It gặp hon là loài Bách hợp (Lilium lancifolium Thunb.), Bách hợp L. broivnii vaL.pumilum đuọc trồng lầm thuốc ở các vùng núi cao 1.300 – 2.000 mét, lạnh nhiều nhưSapa (Lao Cai), Mù Can Chải ((Yên Bái), Xìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu), Quản Bạ, Đồng Văn (Ha Giang), Đềo Gió (Cao Bằng). Bách hợp mọc tốt tự nhiên ở Đông Nam Á,

Hoa Bách hợp (Lilium lancifolium)

Nhật, Han Quốc, Việt Nam…, nói chung ở các vùng có khí hậu khắc nghiệt mà mùa đông nhiệt độ thấp nhất từ – 21 đến + 4°c. Trồng bằng hột hay tép củ như Tỏi. Hoa nơ rộ tháng 4 – 7, quả tháng 8 -10, sau đó thu hoạch củ phoi khô để danh làm thuốc, làm giống.

Bách họp (xem bìa 1), cồn đuọc gọi là Bạch huệ da hổ, Tỏi rừng da hổ, tên khoa học Lilium lancifolium. Là địa thực vật, có thân hành (củ) dưới đất, dạng như củ tỏi, thân thảo, màu lục,