Các loại thuốc hiếm

Bệnh cao huyết áp và cách điều trị từ thuốc nam

CAO HUYẾT ÁP
Động mạch là những mạch máu đưa máu từ tim đến các bộ phận trong cơ thể. Huyết áp chính là áp lực của m:m lỏn thành động mạch. Mỗi lần tim đập (khoảng sáu mưtn đến bảy mươi lần một phút khi bạn đang ở trong ■ung thái nghỉ ngơi), tim lại bơm máu ra qua các động Iitmli. Huvết áp đo vào lúc cơ tim co thắt lại và đẩy máu II. I I cao nhất và được gọi là huyết áp tâm thu. Ngược In, liuvết áp thấp nhất đo được lúc tim nghỉ giửa hai Iilup đập gọi là huyết áp tâm trương. Khi khám sức tó, người ta luôn ghi cả hai chỉ sô này, huyết áp tâm (liu Krhi trước hoặc ghi trên huyết áp tâm trương.
Người ta đo huyết áp bằng một dụng cụ gọi là máy đo huyết áp. Một băng cao su khổ rộng và rỗng sẽ được I|ti:ín quanh bắp tay bạn. Sau đó người ta bơm không khí VIlo băng cho đến khi nó xiết quanh tay và làm máu HK