Các loại thuốc hiếm

Bồ công anh có khả năng phòng chống ung thư

Bệnh tiểu đường:
Rễ Bồ công anh vói liều 0,5 g cho mỗi kg cân nặng có tác dụng hạ đứbng huyết ở thỏ bình thuờng. Khi thử trên chuột, cả chuột thuừng và chuột bị gây tiểu
đuòng đều giảm luọng đuòng trong máu.
Gia tăng hệ miễn dịch:
Nghiên cứu tại Trung Quốc ởchuột bị suy giảm hệ miễn dịch do phỏng, Bồ công anh và 5 duọc thảo khác tăng mức độ miễn dịch.
Tác dụng kháng siêu vi:
Thử nghiệm trong phong thí nghiệm Bồ công anh chống siêu vi herpes I. Nghiên cứu này thực hiện ở Đại học y khoa Nam Kinh, phân khoa vi trùng học, dùng 472 duọc liệu có tính chông siêu vi, Bồ công anh là một trong nhũng duọc liệu chống đuọc siêu vi Herpes Sim¬plex.
Bệnh ngoài da:
Chữa mụt cóc: đắp nuớc ép Bồ công anh lên chỗ lở thuxmg dùng trong dân gian nhung chua có nghiên cứu.
Chống ung thư:
Năm 1979, một nghiên cứu ở Nhật nhận thấy cho chuột uống cao cồn Bồ công anh trong 10 ngày ức chê đáng kể tê bào ung thư cổ truóng Ehrlich trong vòng một tuần. Một nghiên cứu tuơng tự ở Hoa Kỳ năm 1987 cho thấy Bồ công anh tạo kháng thể với polypeptid gây buớu trong bệnh cổ trướng ở chuột.
Các nghiên cứu khác
Cao cồn methanol rễ Bồ công anh úc chê sự thành lập Leukotriene B4 và tìm được công thức chất này. (Nghiên cứu của Đại học dược Nigata – Nhật
2001).
Bồ công anh ức chếyếu tốhoại tửbuóu TNF-alpha ở tê bào não của chuột: chất p có thể kích thích sự thành lập TNF- alpha từ tê bào não đuợc kích thích bằng lipopolysaccharid. Dùng cao Bồ công anh ở luọng 100 đến 1.000 mcg úc chê sự thành lập TNF-alpha và interleukin. (Nghiên cứu của Đại học dược Wangkang Nam Hàn 2000).