Các loại thuốc hiếm

Bồ kết trong đông dược bổ thận tráng dương

Đông y dùng quả Bồ kết va gai Bồ kết làm hai vị thuốc có tác dụng trị liệu khác nhau. Theo các danh y cổ tại Trung Quốc như Lôi Hiệu, Vuong Hiếu cổ (đoi Nguyên), Lý Thbi Trân, thì Tạo giác đi vào kinh quyết âm, lọi đuọc “cửu khiếu” (9 cái lỗ tự nhiên trên co thể), sát đưọc tinh vật, chữa đuọc những chứng bụng truớng… Đa sô các phương thức diều trị đuọc ghi trong “Giản yếu tê chứng phương”, “Ngoại đài bí yếu phuong”, “ThiênkimphưDng”… đềuđùngBồkết (thiêu tồn tính) tán thành bột, thổi vào mũi hay hba nuóc đế uống…

Danh y Cù Hi Ung (đòi Minh) luận về Tạo giác trong “Bản thảo kinh scT như sau: “Tạo giác đi vao túc quyết âm kinh và thủ thái âm, bổ thận tráng dương… vì quyết âm là tạng phong mộc… nên chính chủ là phong tí (tứ cơ tê bại, đầu phong làm chảy nuóc mắt…) đều do kinh quyết ám phong mộc gây ra bênh. Tạo giác bẩm thụ tính tân tán, lại các quan khiếu, bình đuọc mộc khí nên phá đuọc phong tà…