Các loại thuốc hiếm

Nguyên nhân hành kinh hàng tháng ở phụ nữ

Từ VÀI TRIỆU… CÒN 400 TRỨNG
Ở đàn ông, noãn tinh hoàn, các tê bào nguyên thủy có sẵn từ trong bào thai (trước khi bé trai sinh ra), nhưng chỉ bắt đầu phát triển từ tuổi dậy thì để trở thành tinh nguyên bào gốc và các giai đoạn khác trong dòng tinh để thành tinh trùng và tiếp tục như thế cho đến khi người đàn ông qua đơi không kể là bao nhiêu tuổi. Ngược lại, ở buồng trứng, các tế bào nguyên thủy ngay từ trong bào thai ở trong bụng mẹ, đã phân chia thành noãn nguyên bào gốc rồi thành noãn bào cấp I (tưong ứng vói tinh bào cấp I). Sô noãn bào cấp I ở buồng trứng, trước khi bé gái được sinh ra đời nhiều vô kể, nhưng cuối cùng chúng bị giảm đi rất nhiều và tuyệt nhiên sau khi bé gái sinh ra đời, buồng trúng của bé gái không còn những noãn bào gốc (tê bào nguyên thủy) nào để có thể sinh thêm đuợc nhũng noãn bào cấp I nữa .
Người ta uóc lượng vào tháng thứ 5 của bào thai, số noãn bào cấp I của hai buồng trứng có đến 6 triệu ruõi. Khi trứng (noãn) rụng, liền đuọc loa vòi trứng hứng lây để di chuyển theo ống dẫn trứng lần về tử cung. Sự di chuyển của trúng là do các lông chuyển có mặt trong ông dẫn trứng lùa về phía tử cung một cách nhịp nhàng cùng vói sự co thắt của ống này. Nếu không gặp tinh trùng (không có sự thụ tinh) thì 24 giơ sau khi rụng, noãn sẽ bị thoái hóa, mất khả năng thụ tinh và 14 ngày sau khi trứng rụng, hoàng thể thoái hóa không còn tiết progesteron nữa nên niêm mạc tử cung bị sụp đổ, tróc ra thành máu kinh. Đó là sự hành kinh. Chu kỳ sinh noãn này cũng chính là chu kỳ kinh nguyệt xảy ra hàng tháng ở người phụ nữ. Nếu có sựthụ thai ởngày rụng trứng thì chính trúng thụ tinh ngăn cản không cho sự sinh noãn tiếp tục.