Các loại thuốc hiếm

Tác dụng chữa bệnh của quế?

Báo Pharmacy Times số tháng 5 có đưa ra một truòng hợp để nghiên cứu (case study): một phụ nữ đến hiệu thuốc đua một chai Quế (Cinnamon cas¬sia) viên nang 500 mg. Bà ta giải thích cho nguòi duọc sĩ là bà đã đi khám bác sĩ và uống thuốc nhung múc đuơng vẫn chưa kiểm soát đuợc. Bạn bà ta mách dùng Quế, uống 2 viên ngày 3 lần bệnh sẽ khá hon. Ngươi đuọc sĩ tìm lại hồ sơ thuốc của bà này thì thấy bác sĩ cho metformin 1.000 mg ngày 2 lần. Đúng địa vị nguời duợc sĩ chúng ta nên giải thích cho ngứbi bệnh như thê nào?
Cách đây một vài năm, trên tờ Khoa học.net có một bài của một dược sĩ ở Canada cho biết Quế có tính chât hạ đuờng huyết và có thể dùng để điều trị bệnh tiểu đubng.
Báo Diabetes Care sô tháng 1/2008, đăng nghiên cứu của Alam Khan và cộng sự, thửnghiệm 60 nguòi bệnh tiểu đường type 2, gồm 30 nam và 30 nữ tuổi 52,2 ± 6,3, chia ngẫu nhiên thành 5 nhóm. Nhóm 1,2 và 3 uống 1,3 và 6 gram Quế mỗi ngày theo thứ tự, nhóm 4,5 và 6 dùng giả dược. Quế dùng trong 40 ngày tiếp theo là 20 ngày để loại ra khỏi cơ thể.
Kết quả: sau 40 ngày, cả 3 liều Quế giảm múc đuòng bụng đói (18 – 29%), triglycerid (23 – 30%), LDL-cholesterol (7 – 27%) và cholesterol toàn phần (12
– 26%); nhóm dùng giả dưọc không thấy thay đổi đáng kể.
Kết luận: dùng Quế mỗi ngày giảm glucose, triglycerid, LDL-C, cholesterol toàn phần ở nguôi bệnh tiểu điròng type 2, gọi ý đua Quế vào thực đon cho bệnh tiểu đường type 2 sẽ giảm yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đưừng và tim mạch.
Tuy nhiên, cũng trên Diabetes Care sô tháng 2/2008, một phân tích meta của TS. đuọc William L. Baker, chuyên khoa duọc lâm sàng, và cộng sự lại có ý kiến khác:
Họ tìm trên y văn cho đến tháng 7/ 2007 những nghiên cứu ngẫu nhiên, kiểm chứng vói giả dược về Quế vói dữ liệu về Alc, mức glucose bụng đói hay thông sô lipid huyết. Họ tìm đuọc 5 nghiên cứu viễn tuỏng như vậy (n = 282). Khi phân tích meta, dùng Quế không thay đổi đáng kể Alc, múc glucose nhịn đói hay thông sô lipid huyết ở bệnh nhân bệnh tiểu đuòng type 1 và type 2.
Trong 5 nghiên cứu này có cả nghiên cứu của TS. Alam Khan nêu trên. Họ không tìm thấy sự liên quan giữa liều và đáp ứng với Quế từ 1 đến 6 gram.
Thai giari trung bình điều trị và theo dõi của những nghiên cứu trên là 12 tuần. Thoi gian này thích họp để quan sát thay đổi lâm sàng đáng kể về mức glucose bụng đói và thông sô lipid. Tuy nhiên, có vẻ quá ngắn để thấy tác dụng toàn phần lên mức Alc. Nhóm phân tích hy vọng tìm đuọc chiều huóng thay đổi mức Alc có lợi cho nguòi bệnh. Sự thật, họ thấy múc Alc ở ngiròi uống Quế tăng cao hon múc ởngiròi uống giả duọc trong phân tích meta, nên đã đánh mất niềm tin là Quế có lọi để kiểm soát mức đuờnglâudài.
Chúng ta thây những nghiên cứu dược liệu trên sô nguòi tham dự quá nhỏ, sô nguôi thử mỗi liều Quế trong nghiên cún của TS. Alam Khan chỉ có 10 ngưòi, nên không đại diện cho toàn quần thể nguòi mắc bệnh tiểu đuòng. Chúng ta cũng không biết rõ thiết kê nghiên cứu có bảo đảm được tính vô tư hay không. Và không phải chỉ có một nghiên cứu có kết quả tốt là đủ để chứng minh một duọc liệu có thể dùng trong điều trị.
Chúng tôi hy vọng hai nghiên cứu trên giúp các duọc sĩ có thể giải thích rõ ràng cho ngiròi bệnh có nên dùng Quế để trị bệnh tiểu đuòng hay không.