Các loại thuốc hiếm

Thắt ống dẫn tinh cách chữa bệnh xuất tinh sớm

Khi thắt ống dẫn tinh như vậy người đàn ông có cản kiêng cữ gì không? (Xem thêm cách chữa bệnh xuất tinh sớm cho đàn ông)

Thơi gian từ khi tê bào nguồn bắt đầu phân chia để cho ra tinh trùng và di chuyên đến noi có thể xuất tinh khoảng 3 tháng. Khi cắt cột ống dẫn tinh thì vẫn còn vô sô tinh trùng trong ông dẫn tinh từ chỗ cắt đến túi tinh, cho nên sau tiểu phẫu triệt sản nguòi chồng phải chờ sau phẫu thuật một tháng mới được tự do không con tinh trùng (trong thơi gian này có thể dùng bao cao su khi quan hệ vợ chồng). Những kiêng cữ khác thì cũng như nguời bình thuờng, như sự điều độ và không được “lăng nhăng” với các đối tuợng lạ vì cũng vẫn dễ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục như th tròng. ❖