Các loại thuốc hiếm

Tìm hiểu nguyên nhân khó có con ở nhiều cặp vợ chồng

Sự THỤ TINH
Khi có sự xuất tinh vào âm đạo, tinh trùng sẽ lập túc đổ xô về các đường ngách sinh dục nữ: từ âm đạo vào cổ tử cung, tử cung rồi chia làm hai ngã theo hai ống dẫn trứng. Nếu chúng gặp noãn rụng đang di chuyên về, tại vị trí 1/3 ngoài của ống dẫn trứng, thì một tinh trùng nhanh nhẹn nhất sẽ chui vào noãn, phối hợp vói noãn để cho ra trứng thụ tinh. Trứng thụ tinh bắt đầu phân chia nảy nở và di chuyển dần về tử cung làm tổ và phát triển thành bào thai tại đó.
Trong sự thụ tinh ta cần lưu ý mấy điểm sau đây:
Noãn bào cấp I tuy có thể tồn tại trong buồng trứng suốt 15,20,30… hay 40 năm nhưng khi đã biến thành noãn bào cấp II túc là noãn (trứng) lúc phóng noãn (rụng trúng) thì nó chỉ tồn tại và có khả năng được thụ tinh trong vòng 24 giờ mà thôi tức trong ngầy trứng rụng phải gặp tinh trùng thì mói thụ tinh được.
Tinh trùng một khi đuợc xuất tinh vào âm đạo chúng sẽ lập tức đổ xô vào các đubng ngách sinh dục nữ. Khả năng tồn tại của tinh trùng trong các đường ngách sinh dục nữ như thê có thể từ 1 đến 3 ngày, có trường hợp cá biệt đến 6 ngày. Như thế các lần sinh hoạt vợ chồng xảy ra trong vong 3 – 4 ngày trước ngày rụng tráng và nhất là trong ngày rụng trúng đều có thể gây thụ thai.
Noãn (hay trứng) lúc rụng mang 22 nhiễm sắc thể (NST) thường và 1 nhiễm sắc thể giới tính X. Cho nên ngubi ta tuợng trung trúng bằng dấu hiệu X. Tinh trùng thì có hai loại: một loại mang
22 NST thuòng và 1NST X (tuọng trung X) và 1 loại mang 22 NST thuòng và 1 NST Y (tuọng trung Y).
Nơi người đàn ông khỏe mạnh, tinh dịch của họ chứa sô luợng tinh trùng X và Y gần bằng nhau. Tuy nhiên cũng có khoảng 6% đàn ông mang tinh trùng X nhiều hơn Y và khoảng 6% đàn ông mang tinh trùng Y nhiều hon X. Điều giải thích tại sao có cặp vợ chồng sinh nhiều con trai hoặc có nguòi sinh nhiều con gái. Người ta cũng nhận thấy nhũng nguòi sinh dày quá (năm một chẳng hạn) thuồng dễ cho nhũng đúa con cùng phái tính vói nhau hon.
Trong đường ngách sinh dục nữ, tinh trùng Y nhỏ hơn tinh trùng X, có khuynh hướng chạy nhanh hơn tinh trùng X. Nguọc lại tinh trùng X tuy di chuyển chậm hơn nhung lại có khả năng tồn tại trong đuờng ngách sinh dục nữ lâu han Y. Những sinh hoạt vợ chồng thuồng xuyên quá cũng làm cho tinh dịch loãng va tinh dịch loãng chứa nhiều tinh trùng X hon.
Mỗi lần xuất tinh trọn vẹn, khoảng 3 từ 100 tới 350 triệu tinh trùng được bắn vào âm đạo, nhưng khi di chuyển cho đến nơi gặp trúng (1/3 ngoài của ống dẫn trúng) số luợng tinh trùng chết đi rất nhiều (đa sô bị chết). Vì thê tuy chỉ cần có một tinh trùng gặp trúng là đủ nhung nguòi đàn ông phải có tinh dịch chứa một luọng tinh trùng tối thiểu nào đó mói có thể có con đuọc. Theo hội nghị quốc tê về nam khoa tại Ý các nhà khoa học xác nhận là đan ông có sô luợng tinh trùng từ 100.000 đến 1.000.000/ ml tinh dịch đều có thể làm vợ có thai. Tuy nhiên, thường tối thiểu cần có 60 triệu tinh trừng/ml tinh dịch mói có khả năng gây thụ thai dễ dàng. Lẽ dĩ nhiên cơ may làm thụ tình cho trúng ở những nguời đàn ông này có ít hon. Vì thê những đàn ông khó có con, cần phải để dành tinh dịch (ngưng quan hệ vợ chồng từ 7 đến 10 ngày) và phải cho xuất tinh trong ngày rụng trúng của vợ mình.
Ngược lại, noi đa số đàn ông, khả năng gây thụ thai rất lớn vì sô lượng tình trùng của họ rất nhiều và khả năng tồn tại của tình trùng trong đùòng ngách sinh dục nử cũng rất lâu, để chơ trứng rụng. Vì thê họ phải áp dụng các biện pháp tránh thai chặt chẽ mói tránh có thai đuọc.
Từ những điều cơ bản nêu trên về sự sinh tinh trùng, sự sinh noãn và sự thụ tinh, chúng ta sẽ biết cách để sinh con hoặc tránh thụ thai đề đám báo hạnh phúc gia đình và góp phần kiểm soát dân số. Những hiểu biết đã nêu vá những điều sẽ nêu trong những số sau sẽ giúp bạn có được hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình có một số con theo ý muốn.