Các loại thuốc hiếm

Triệt sản biện pháp kế hoạch hóa gia đình

Triệt sản là một biện pháp kê hoạch hóa gia đình triệt để nhất. Khi gia đình đã có đủ số con cần thiết: 2-3 con trở lên, thì ngubi chồng có thê áp dụng biện pháp triệt sản nam, cồn gọi là Thắt ông dẫn tinh.
Trong bài “Sự sinh tinh trùng” (Chuyên đề Sức khóe KHPT số 178) ta đã biết rằng tinh trùng đuọc liên tục sinh ra ởtình hoàn, di chuyển về các ống dẫn tinh và khi quan hệ tình dục, tinh dịch chứa tinh trùng sẽ bắn vào âm đạo của vợ và nếu gặp lúc rụng trúng sẽ thụ tinh nên vợ có thai. Triệt sản nam là một tiểu phẫu rạch da để cắt và cột hai ống dẫn tinh lại (xem sơ đồ 1, chỗ có mũi tên) thì tinh trùng không về tói tinh nang. Do đó nam giói vẫn quan hệ tình dục đuọc bình thứbng nhung lúc xuất tinh, tinh dịch không có tinh trùng nên không thề gây thụ thai đuọc nũa.
Triệt sản nam có làm cho nam giới bị hoạn không?
Chúng ta biết rằng tinh hoàn ở nam gi< ri có hai chúc năng chính là sinh sản tinh trùng và tiết ra các nội tiết tô nam, nhất là testosteron. Testosteron đuợc tinh hoàn tiết thắng vào máu để điều hành cơ thể, tạo ra nam tính và tính hiếu đấu… Noi các thái giám ngày xua thì bị cắt bỏ tinh hoàn nên không cồn nội tiết tô nam và không có tinh trùng nên mới bị hoạn (mất nam tính) (Chữa bệnh xuất tinh sớm). Ngược lại, noi nguòi đưọc cắt ống dẫn tinh thì tinh hoan vẫn tiết ra testosteron và sản xuất tinh trùng bình thưòng nên tính hiếu đấu va khả năng quan hệ tình dục không thay đổi, thậm chí con tốt hơn vì có sự thoải mái không sợ có thêm con…