Các loại thuốc hiếm

Vì sao phụ nữ lớn tuổi mang thai sinh con dễ bị dị tật bẩm sinh

Trong bài “Sự sinh tinh trùng” số kế trước, chúng ta đã thấy sự sinh sản của đàn ông có tính cách liên tục, nghĩa là ngày nào cũng có tinh trùng mới được sinh ra nên kể từ khi dậy thì, lúc nào người đàn ông cũng có thể gây thụ thai đưọc. Ngược lại, sự sinh sản ở phụ nữ có tính cách gián đoạn, nghĩa là, trong mỗi chu kỳ (mỗi tháng) chỉ có một ngày có thể thụ thai đuọc mà thôi, đó là ngày rụng trứng. Hiểu biết về điều này rất quan trọng trong việc sinh con hay không sinh con theo ý muốn sau này.
Về tuổi của noãn (trứng) cũng khác với tinh trùng. Nếu ở nguời đàn ông lúc nào cũng có tính trùng trẻ khỏe mới sinh ra thì tuổi của noãn (trúng) lúc đuọc phóng ra (khi rụng trúng) có cùng tuổi vói nguòi phụ nữ lúc đó. Thí dụ ở chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tuổi dậy thì, tuổi của trứng cùng tuổi với tuổi của cô gái, nghĩa là 13 – 15 tuổi, thì ở tuổi 35 khi trứng rụng, trúng ấy đã đuọc 35 năm tuổi rồi… Chính vì thê mà nếu có con trễ, nhất là sau 35 tuổi, vì trứng đã già cỗi, dễ bị trục trặc khi gián phân giảm nhiễm lúc rụng trứng, nên khả năng cho ra đứa con lành mạnh bị giảm đi rất nhiều (dễ bị dị tật bẩm sinh).